YAMAGUCHI TRAINING CAMP GUIDE คู่มือแนะนำค่ายฝึกซ้อมของจังหวัดยามางุจิ

  • English
  • Español
  • Türkçe
  • ภาษาไทย
  • Русский
  • 日本語

ยินดีต้อนรับ

環境

ยินดีต้อนรับสู่ ยามางุจิ!

จังหวัดยามางุจิมีสภาพแวดล้อมที่นักกีฬาทุกคนสามารถฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่เตรียมไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ซึ่งรองรับการฝึกซ้อมแข่งขันประเภทต่างๆ ได้ สถานที่พักแรม ระบบการรักษาพยาบาลที่มีความพร้อม ธรรมชาติงดงามตระการตา อาหารการกินที่มีความสด ฯลฯ ชาวจังหวัดจะช่วยเหลือให้ทุกท่านได้อยู่ในสภาพเงื่อนไขความพร้อมที่ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติอันได้แก่ การแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกในปีค.ศ.2020 ที่กรุงโตเกียว ได้โปรดเลือกจังหวัดยามางุจิเป็นค่ายฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่นี้ ยินดีต้อนรับสู่ ยามางุจิ! เราจะรอคอยที่จะได้บริการทุกท่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยามางุจิ  สุกุมาซะ มุราโอกะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดยามางุจิ

สุกุมาซะ มุราโอกะ