YAMAGUCHI TRAINING CAMP GUIDE คู่มือแนะนำค่ายฝึกซ้อมของจังหวัดยามางุจิ

 • English
 • Español
 • Türkçe
 • ภาษาไทย
 • Русский
 • 日本語

เมืองยามางุจิ

รายการแสดงสถานที่กีฬาทั้งหมด

สวนสาธารณะที่ระลึกงาน EXPO ยามางุจิคิราระ

สถานที่แบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ำ โดมอเนกประสงค์ สนามฟุตบอลและสนามรักบี้ ฯลฯ

ประเภทการแข่งขัน

 • ว่ายน้ำ
 • โปโลน้ำ
 • ระบำใต้น้ำ
 • ว่ายน้ำ

สนามแข่งขันกรีฑาสวนสาธารณะที่ระลึกครบรอบ 100 ปีแห่งการปฏิรูป

โฮมสเตเดียมของทีมฟุตบอลอาชีพ Renofa Yamaguchi

ประเภทการแข่งขัน

 • ฟุตบอล
 • กรีฑา

อุเบะ 72 คันทรีคลับ

สนามกอล์ฟจำนวน 72 หลุม ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นฝั่งตะวันตก

ประเภทการแข่งขัน

 • กอล์ฟ

เกี่ยวกับเมืองยามางุจิ

เมืองยามางุจิ

ยามางุจิ เมืองหลวงแห่งทิศตะวันตก

เมืองยามางุจิตั้งอยู่เกือบใจกลางของจังหวัดยามางุจิและเป็นเมืองทางวัฒนธรรมที่มีทั้งธรรมชาติและประวัติศาสตร์อันอุดมสมบูรณ์อยู่ร่วมกัน สมัยมุโรมาจิ เมืองนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากที่โออุจิ ฮิโรโยะ ได้ใช้เมืองยามางุจิแห่งนี้เป็นที่บัญชาการของตระกูลโออุจิ หลังจากนี้ก็เข้าสู่ยุคทองเมื่อโออุจิ โยชิโอกิ และ โยชิทากะได้ก้าวขึ้นมาเป็นไดเมียวผู้ครองดินแดนทางตะวันตก นอกจากนี้ ในปลายสมัยของรับบาลทหารบากุฟุได้มีการย้ายศูนย์บัญชาการของการปกครองแบบมณฑลจากเมืองฮางิไปที่เมืองยามางุจิ และจะมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในช่วงปฏิรูปเมจิ “บ่อน้ำพุร้อนยุดะ” สถานที่ซึ่งบรรดาผู้ที่อุทิศตนให้กับการปฏิรูปหรือบุคคลทางวัฒนธรรมต่างก็พากันมาเยือน ทะเลเซะโตะในอันเงียบสงบ ผืนป่าที่ช่วยเยียวยาจิตใจ เมืองยามางุจิยังมีมรดกทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติหลงเหลืออยู่อีกมากมาย ทั้งยังถูกคาดหวังว่าจะพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวต่อไปอีกด้วย

เมืองยามางุจิ

ข้อมูลรายละเอียดดูได้ที่นี่