YAMAGUCHI TRAINING CAMP GUIDE คู่มือแนะนำค่ายฝึกซ้อมของจังหวัดยามางุจิ

  • English
  • Español
  • Türkçe
  • ภาษาไทย
  • Русский
  • 日本語

เมืองอุเบะ

รายการแสดงสถานที่กีฬาทั้งหมด

อาคารกีฬาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมืองอุเบะ

สามารถใช้แข่งกีฬาศิลปะการต่อสู้ป้องกันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ยูโด ฟันดาบและคาราเต้ ฯลฯ

ประเภทการแข่งขัน

  • ยูโด

โรงยิมอนุสรณ์ทาวาระดะ โอกินะ เมืองอุเบะ

เดินทางมาโดยใช้เวลา 90 นาทีบินจากโตเกียว อยู่ใกล้กับสนามบินอีกทั้งยังมีสถานพยาบาลครบครัน

ประเภทการแข่งขัน

  • บอคเซีย

ทะเลสาบโอโนะ

ทะเลสาบที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ทะเลสาบเขื่อน

ประเภทการแข่งขัน

  • แคนู

เกี่ยวกับเมืองอุเบะ

เมืองอุเบะ

อุเบะ เมืองแห่งปะติมากรรม

เมืองอุเบะตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดยามางุจิที่อยู่ปลายสุดด้านทิศตะวันตกของเกาะฮอนชู ทิศตะวันออกคือเมืองยามางุจิ ทิศเหนือติดกับเมืองมิเนะ ส่วนทิศใต้ติดกับทะเลเซะโตะใน เมื่อมองดูสิ่งแวดล้อมการคมนาคมสัญจรจะพบว่ามีความเพียบพร้อมในการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการที่มีรถไฟซันโยสายหลักและสายอุเบะวิ่งระหว่างตะวันตกกับตะวันออก หรือมีทางด่วนอย่างเช่น ทางด่วนซันโยที่ตัดผ่านบริเวณตอนกลางของเมือง ส่วนฝั่งที่ติดกับทะเลก็มีท่าอุเบะซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญและตั้งอยู่ใกล้กับทั้งสนามบินอุเบะของยามางุจิและพื้นที่เขตเมือง เป็นต้น สภาพภูมิอากาศเป็นแบบทะเลเซะโตะอันเป็นต้นแบบซึ่งจะมีอากาศอบอุ่นและปริมาณฝนค่อนข้างน้อย พื้นที่เนินเหนือตอนกลางของเมืองมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และเป็นที่อยู่อาศัยของของพืชและสัตว์นานาชนิด นอกจากนี้ เนื่องจากทิศใต้อยู่ติดกับทะเล เมืองจึงอุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารการกินทั้งจากภูเขาและทะเล

เมืองอุเบะ

ข้อมูลรายละเอียดดูได้ที่นี่