YAMAGUCHI TRAINING CAMP GUIDE คู่มือแนะนำค่ายฝึกซ้อมของจังหวัดยามางุจิ

  • English
  • Español
  • Türkçe
  • ภาษาไทย
  • Русский
  • 日本語

เมืองนางาโตะ

รายการแสดงสถานที่กีฬาทั้งหมด

ลานอเนกประสงค์ทาวาระยามะ เมืองนางาโตะ

ลานรักบี้ท่ามกลางธรรมชาติอันกว้างใหญ่ ทั้งยังอยู่ติดกับออนเซนอีกด้วย

ประเภทการแข่งขัน

  • รักบี้

โรงยิมแบบครบวงจรเมืองนางาโตะ

โรงยิมแบบครบวงจรซึ่งถูกรวมเข้ากับอาคารวัฒนธรรม (เรอเนสซ่านางาโตะ)

ประเภทการแข่งขัน

  • วีลแชร์รักบี้

เกี่ยวกับเมืองนางาโตะ

เมืองนางาโตะ

นางาโตะ เมืองแห่งทะเล

เมืองนางาโตะนี้ สถานที่ซึ่งหันหน้าสู่ทะเลญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดจะมีทัศนียภาพของธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เช่น ทัศนียภาพที่ถูกขึ้นทะเบียนอยู่ในอุทยานแห่งชาติคิตะ-นางาโตะไคกัง “เกาะโอมิ” ซึ่งมีหินรูปร่างหน้าตาประหลาดผิดแปลกนี้เรียงราย และได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งชื่อเรียกของญี่ปุ่นซึ่งถูกขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่าเป็น “แอลป์บนวารี” รวมทั้งเป็นมรดกทางธรรมชาติ “เซนโจจิกิ” ซึ่งมองทัศนียภาพที่งดงามจากจุดชมวิวความสูงจากระดับน้ำทะเล 333 เมตร “นาขั้นบันไดฮิงาชิ-อุชิโรบาตะ” ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 นาขาวแบบขั้นบันไดที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่น อันเนื่องมาจากความกลมกลืนกันระหว่างแสงอาทิตย์อัสดงกับแสงไฟจากการตกปลา ที่ “ริวกูโนะชิโอฟุกิ” ซึ่งจะพัดพาให้เกิดคลื่นความสูง 30 เมตรที่จะส่งเสียงอันเนื่องมาจากการกระทบกันของคลื่นกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวอย่างเกรี้ยวกราดของทะเลญี่ปุ่นแห่งนี้ คุณจะสามารถชมทัศนียภาพซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นวิวต้นกำเนิดของญี่ปุ่น

เมืองนางาโตะ

ข้อมูลรายละเอียดดูได้ที่นี่