YAMAGUCHI TRAINING CAMP GUIDE คู่มือแนะนำค่ายฝึกซ้อมของจังหวัดยามางุจิ

  • English
  • Español
  • Türkçe
  • ภาษาไทย
  • Русский
  • 日本語

เมืองอิวาคุนิ

รายการแสดงสถานที่กีฬาทั้งหมด

โรงยิมแบบครบวงจรเมืองอิวาคุนิ

โรงยิมแบบครบวงจรซึ่งประกอบด้วยแอเรียน่าและสนามฝึกซ้อมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถใช้งานในกิจกรรมทางวัฒนธรรมได้

ประเภทการแข่งขัน

  • ฟันดาบ

เกี่ยวกับเมืองอิวาคุนิ

เมืองอิวาคุนิ

อิวาคุนิ  เมืองแห่งสายในใสบริสุทธิ์

เมืองอิวาคุนิตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของจังหวัดยามางุจิและอยู่ติดกับจังหวัดฮิมาโดยมีแม่น้ำโอเสะคั่นกลาง สะพานคินไตเคียวที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างปราสาทอิวาคุนิกับเมืองใต้ปราสาทนี้ เป็นสะพานไม้ตัวแทนของญี่ปุ่นซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนของประเทศญี่ปุ่นว่ามีความงดงามและเป็นสัญลักษณ์ของเมือง นอกจากนี้ เมืองอิวาคุนิยังมีสนามบินอิวาคุนิ คินไตเคียว สถานีชินอิวาคุนิซึ่งเป็นสายรถไฟชินคันเซน สามารถเดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ ได้สะดวก และยังมีขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งมีสะพานคินไตเคียวและ ปราสาทอิวาคุนิเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก

เมืองอิวาคุนิ

ข้อมูลรายละเอียดดูได้ที่นี่