YAMAGUCHI TRAINING CAMP GUIDE คู่มือแนะนำค่ายฝึกซ้อมของจังหวัดยามางุจิ

  • English
  • Español
  • Türkçe
  • ภาษาไทย
  • Русский
  • 日本語

เมืองฮางิ

รายการแสดงสถานที่กีฬาทั้งหมด

สนามแคนู แม่น้ำอาบุ

คอร์สพิเศษสำหรับเรือแคนู ซึ่งอยู่ที่กระแสน้ำไหลลงของแม่น้ำอาบุ

ประเภทการแข่งขัน

  • แคนู

เกี่ยวกับเมืองฮางิ

เมืองฮางิ

ฮางิ เมืองแห่งการปฏิรูป

ในปีเคโจที่ 9 (ค.ศ.1604) หลังสงครามเซกิงาฮาระสิ้นสุดลง โมริ เทรุโมโตะ (หลานของโมริ โมโทนาริ) ก็ได้สร้างปราสาทฮางิไว้เป็นปราสาทสำหรับอยู่อาศัยซึ่งมีขนาดพื้นที่เท่ากับ 360,000 โคกุ (ราว 360 ล้าน ตร.ม.) ปกคลุมเหนือดินแดน 2 จังหวัด ได้แก่ ซุโอและนางาโตะ อีกทั้งฮางิยังเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของทั้ง 2 จังหวัดดังกล่าวนี้มาเป็นเวลายาวนานราว 260 ปี จนถึงสมัยปฏิรูปเมจิ “เมืองที่สามารถเดินด้วยแผนที่โบราณ” ซึ่งทำให้คุณสามารถใช้แผนที่ของเมืองใต้ปราสาทในสมัยเอโดะในการนำทางทั้งเช่นนั้นได้ ด้วยยังคงมีเมืองใต้ปราสาทและการจัดวางผังเมืองหลงเหลืออยู่จวบจนปัจจุบัน

เมืองฮางิ

ข้อมูลรายละเอียดดูได้ที่นี่